20/2 Möte i Karlstad med ”Samförvaltning Fiske i Vänern”

Projekt Lax i Vänern deltog under tisdagen på ett möte hos Länsstyrelsen i Värmland. Temat för dagen var ”fångstrapportering”. Föreläsare var HaV, SLU, Sportfiskarna och FishBrain AB. Jonas S Andersson från Länsstyrelsen Värmland inledde och hälsade alla välkomna. HaV var först ut och berättade bl.a. att man fått uppdraget av regeringen att se över om […]

Hej och välkomna till projekt ”Lax i Vänern”!

Jag heter Tommy Nerstrand och är projektledare för ”Lax i Vänern”. Under de kommande två åren kommer jag jobba med att försöka hitta olika sätt att finansiera ett hållbart och långsiktigt laxfiske i Vänern. Möten med alla intressegrupper kommer hållas. Alla goda ideer kommer tas tillvara! Hela projektet bygger på SAMARBETEN och en god vilja […]