20/2 Möte i Karlstad med ”Samförvaltning Fiske i Vänern”

Projekt Lax i Vänern deltog under tisdagen på ett möte hos Länsstyrelsen i Värmland. Temat för dagen var ”fångstrapportering”.

Föreläsare var HaV, SLU, Sportfiskarna och FishBrain AB.

Jonas S Andersson från Länsstyrelsen Värmland inledde och hälsade alla välkomna.

HaV var först ut och berättade bl.a. att man fått uppdraget av regeringen att se över om fångstrapportering ska vara frivilligt (som idag) eller om det ska bli lagstadgat för vissa grupper eller rent av alla? Här är en svår nöt att knäcka.

Varför frågan kommer upp är helt enkelt att vi ska kunna tillgodogöra oss mer fakta kring fisken med hjälp av fångststatistik.

Fishbrains Johan Attby presenterade sitt företag och imponerade på de flesta med den utveckling som företaget gjort i starten. Idag är de 30 anställda men siktar på att bli 60 anställda inom kort! Affärsiden är att erbjuda ett abonnemang på en community för sportfiskare med bl.a. fångstdata och sjökort. (Jämförbart med Spotify) Ca 90% av användarna använder gratisversionen men det är de sista 10%:en som ska leverera ekonomin samt att Fishbrain har samarbeten med olika forskningsinstanser. Just nu har företaget ca 134000 användare i Sverige. Att ha ett Premiumkonto kostar 59 kr/mån i Sverige.

Sportfiskarnas Peter Belin var också på plats och berättade om fångstdatabanken och den app som används för rapportering. Nu börjar man kunna se resultat baserade på den databas som nu finns efter några års användning.

Göran Sundblad SLU berättade om hur fångstraporter används inom forskning och om en ny ”laxmodell för Vänern som är på gång och som ingår i ett nystartat projekt.

Martin Karlsson från HaV pratade bl.a. om ev. framtida regler kring fångstrapportering och de frågetecken som finns kring det.