Laxfond Vänern

En stiftelse med uppdraget att säkerställa ett bra lax- och öringfiske i Vänern!

Stiftelsen Laxfond för Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län samt de 13 kommunerna vid Vänern.

Den övergripande målsättningen är att varaktigt förbättra underlaget för lax- och öringfisket i Vänern. Här är några exempel på delmål med utgångspunkt från detta:

  • att anskaffa och sätta ut högkvalitativ lax och öring av Vänerursprung
  • att genom insamlingar och näringsverksamhet långsiktigt finansiera en uthållig verksamhet
  • att bidra till god tillgång på avelsfisk av Vänerursprung
  • att bidra till uppföljning och utveckling av den fiskevårdande verksamheten i Vänern

Verksamheten leds av en styrelse på fem personer. Två utses av länsstyrelserna i Västra Götaland respektive Värmland och de tre övriga av region Värmland, Kommunalförbundet Skaraborg samt Kommunalförbundet Fyrbodal. Den löpande verksamheten sköts av en deltidsanställd Vd. Sedan ett par år tillbaka är det Thomas Johansson.

Thomas Johansson VD för Laxfond Vänern
Thomas Johansson

Laxfond Vänern har ett kapital på ca 23 mkr. Avkastningen av kapitalet, ca 800 000 kr används i huvudsak för smoltutsättning. Under de senaste dryga tio åren har årligen 750 000 kr använts för just smoltutsättning. Förvaltnings- och personalkostnaderna uppgår till ca 200 000 kr om året.

Laxfonden är projektägare till ”Lax i Vänern som är ett projekt inom ”Fiskeområde Vänern” och som har till syfte att etablera ett system för insamlande av olika typer av frivilligavgifter. Projektet sträcker sig över två år och ”mjukstartade” i november 2017. Vårt mål i projektet förklaras HÄR >>>

”Tillsammans gör vi nu allt vi kan för laxfisket i Vänern”

Thomas Johansson, Vd Laxfond Vänern

Mer info om Laxfond Vänern här