Intressenter

Intressegrupper för ett bra laxfiske i Vänern

Kommunerna runt sjön är givna vinnare! Liksom fiskeguider, hotell, campingar, hyrstugor, bensinmackar, sportfiskebutiker, båttillverkare och marinor, näringslivet samt övriga inom handel & turism och såklart alla trollingklubbar med medlemmar som har trollingfiske som passion och fritidshobby! Dessutom arrangerar de flesta klubbarna årliga tävlingar som drar besökare till Vänern.

Inom projektet kommer vi så långt det är möjligt att kontakta samtliga av dessa grupper för en dialog kring projektets och vårt gemensamma mål;

Hur vi gemensamt kan få tillbaka ett högkvalitativt laxfiske i Vänern!