Mariestad är först med att svara på Laxfondens ansökan!

Mariestad är första kommunen som tagit beslut och svarat på Laxfondens ansökan till medel för att hjälpa till med att säkerställa Vänerns laxfiske. Beslutet är villkorat så att Laxfonden ansöker medel för ett år i taget och att majoriteten av Vänerkommunerna deltar enligt Laxfondens förslag. Ett positivt svar som tas emot med optimism hos Laxfond […]