”Lax i Vänern” på Vänersamarbetets möte i Mariestad

I torsdags var det möte i Mariestad för Vänersamarbetet. Då fanns även ”Lax i Vänern” på plats!

Det är många möten framöver! I torsdag fick undertecknad presentera projektets mål och syften för en mycket viktig grupp, kommunerna runt Vänern. Där fanns både tjänstemän och politiker på plats från de flesta av Vänerns 13 kommuner.

Inga beslut fattas i detta tidiga skede men diskussionen var bra och flera bra frågor kom upp på agendan. Det som är viktigast för kommunerna är naturligtvis frågan ”hur mycket får vi tillbaka på satsade pengar”? Det exakta svaret på frågan finns inte men det som står på spel är viktiga intäkter inom laxfisketurismen runt Vänern! Alla kommunerna använder också Vänern i sin marknadsföring. Slogans som ”Vänerfiskets huvudstad” är klockrena men det kräver också att Vänern inte förlorar sitt varumärke som attraktivt laxfiskevatten!

Nya möten är snart på gång!

/ Tommy N.