Majoriteten av vänerkommunerna hjälper Laxfonden att upprätthålla Vänern som attraktiv laxfiskedestination och turistmål!

Mariestad var första kommunen som i september -19 svarade positivt på Laxfond Vänerns ansökan. I dagsläget har SJU kommuner bifallit ansökan. Mariestad, Mellerud, Gullspång, Lidköping, Götene, Åmål och Kristinehamns kommuner.

Vänersborg vill avvakta tills LsT Förvaltningsplan är klar. Tre kommuner har Tackat NEJ. Några kommuner har bifallit ansökan med medel i TRE år. Några har beslutat om ett år i taget och några har villkorat besluten med att majoritet av Vänerkommunerna krävs för att besluten ska gälla. I dag den 7 februari kan vi med glädje konstatera att det finns en majoritet för bifall! Ett mycket positivt resultat för främst laxfisketurismen runt Vänern, Vänerns varumärke som laxfiskevatten och Laxfondens verksamhet.

Vi kan i dagsläget konstatera att viktiga pengar från kommunerna tillförs 2020 års utplanteringar i Vänern.

Kort bakgrundsfakta: Stiftelsen Laxfond Vänern Bildades under 80-talet för att skapa ett Laxfiske i Vänern till gagn för bl.a. besöksnäring och näringsliv. Stiftarna var kommunerna och Länsstyrelserna runt Vänern. Enligt fondens stadgar så planteras lax och öring ut i Vänern för den avkastning som fondens kapital genererar. Tidigare år så har detta fungerat bra men blivit allt svårare under senaste 10-12 åren. Under 2018 och 2019 har fonden vidtagit flera åtgärder för att kunna klara av sitt uppdrag. Bl.a. har ett projekt startats som heter ”Lax i Vänern” (www.laxivanern.se) där målet är att hitta en modell för att via frivilligavgifter öka intäkterna för utplantering och närma sig ”gamla nivåer”.

För mer information, kontakta:
Thomas Johansson VD, Laxfond Vänern Tel. 0703 474977
Mer info finns på våra webbplatser:
www.laxfondvanern.se och www.laxivanern.se

Årliga utplanteringar av smolt krävs för att upprätthålla ett attraktivt laxfiske i Vänern!