Mycket intressant och givande möte med laxforskaren Johnny Norrgård.

I fredags så fick jag en intressant pratstund med Johnny Norrgård som tillsammans med John Kuljunlahti och Thommy Vähäsalo driver Gammelkroppa Lax AB. Johnny berättade om Gammelkroppa och alla svårigheter som väder, temperaturer m.m. och som kan ställa till med problem i samband med utsättningar av smolt. Ett arbete som kräver stor respekt, stor utmaning och hög risk för faktorer som ligger utom kontroll. Tyvärr kunde vi inte mötas på den nya anläggningen som byggs i Gammelkroppa pga själva bygget som pågår just nu.

Fr.v: Johnny Norrgård, John Kuljunlathi och Thommy Vähäsalo. Foto: Roger Brendhagen

Från projekt Lax i Vänern hade jag med några funderingar som jag fick svar på:

* Varför mer kompensationsutsättningar av 1-årig smolt än 2-årig?

Johnny: Vandringsstudier på odlad smolt i Klarälven visar att ettårig smolt klarar av vandringen ut till Vänern bäst, dvs det ger mera fisk ut till Vänern. Stora två-åriga fiskar visar sämst vandringsöverlevnad ut till Vänern, dom vandrar långsammare och utsätts för högre predationstryck. Det som är avgörande är att dom befinner sig i inom det fysiologiska smoltfönstret och uppvisar stark vandringsvilja, snabbväxande fisk som smoltar efter ett år sätts ut i Klarälven då istället för att behållas ett år till i odlingen. Till följd av klimatförändringarna har vi idag 2-3 månader längre tillväxtsäsonger jämfört med 15-20 år sedan, den numera relativt korta vintersäsongen gör att fisken växer snabbare än tidigare.

* Det har varit näst intill obefintligt med fångster i Vänern av smålax under 2016 och 2017. Vad tror du om detta? När ska vi se alla 1-åringar som satts ut i våra fångster ute i sjön?

Johnny: De borde komma in i fångsterna under 2018 och ännu mer under 2019. Om de inte gör det så får vi ta en rejäl funderare för då är något fel.

* Finns det någon ”genbank” säkrad vad gäller Gullspångslaxen?

Johnny: Ja det finns en nationell genbank (fryst mjölke) för lax från Östersjöälvarna och Vänern, men den är i nuläget bara säkerställd t.o.m. 2018. Därefter är finansieringen för att hålla igång den oklart i nuläget… HaV har det övergripande ansvaret för landets vilda fiskbestånd, så beslutet ligger i första hand i deras händer.

* Kommer det att finnas tillräckligt med Gullspångsöring att sätta ut som kan kompensera för fisket ute i Vänern för utebliven Gullspångslax under 2019 och 2020?

Johnny: Ja, enligt min bedömning och som det ser ut i nuläget.

* Målet för projekt ”Lax i Vänern” är att sätta ut minst 90000 2-åriga laxar/öringar i Vänern per år. Hur ser du på detta?

Johnny: Det tror jag är ett bra mål för att skapa ett attraktivt fiske i Vänern. Större 2-årig fisk som sätts i sjön är mer tåliga för t.ex. transport och hantering, och de är troligtvis pga sin storlek mindre utsatta för predation än mindre artfränder.

Detta var några punkter från vårt möte. Johnny och Gammelkroppa är ju en betydelsefull faktor hur vårt framtida lax- och öringbestånd i Vänern kommer utvecklas. Från projektet hoppas vi att alla ”nyckelspelare” som Gammelkroppa m.fl. kan medverka till ett bättre framtida laxfiske i Vänern!