Majoriteten av vänerkommunerna hjälper Laxfonden att upprätthålla Vänern som attraktiv laxfiskedestination och turistmål!

Mariestad var första kommunen som i september -19 svarade positivt på Laxfond Vänerns ansökan. I dagsläget har SJU kommuner bifallit ansökan. Mariestad, Mellerud, Gullspång, Lidköping, Götene, Åmål och Kristinehamns kommuner. Vänersborg vill avvakta tills LsT Förvaltningsplan är klar. Tre kommuner har Tackat NEJ. Några kommuner har bifallit ansökan med medel i TRE år. Några har […]