Yrkesfisket rapporterar minskade fångster i Vänern

Inte helt överraskande så rapporterar även yrkesfisket i Vänern minskade fångster av lax och öring under 2017.

Enligt senaste siffror så fångades 9,3 ton lax och 2,4 ton öring under 2017. Detta är en rekordlåg siffra om man jämför historiskt. När man tittar på fångsterna tidigare år så ser man tydligt hur fångsterna ökade 2014 och 2015  (på samma sätt som märktes inom trollingfisket under samma år!) Då ilandfördes totalt 17 ton av lax och öring per år av yrkesfisket som synes i bif. diagram. Förklaringen är enkel och beror på de större utsättningarna av 2-årig (eller 2-somrig) smolt som gjordes åren 2011, 2012 och 2013.

Detta faktum bekräftar att projekt Lax i Vänerns mål på 90 000 2-åriga smolt/år är en rimlig ”lägstanivå” för att upprätthålla ett bra laxfiske i sjön. Se tydligare förklaring här>>>

Blå staplar=Total fångst av både lax och öring, Röda staplar=enbart lax och Gröna staplar=enbart öring