Varför just 90 000 2-åriga smolt per år direkt i sjön?

För det första kan vi konstatera att dagens nivåer kring 55 000 – 60 000 smolt inte räcker. Vilken nivå är då rimlig som en ”mininivå” för att upprätthålla ett bra lax- och öringfiske i Vänern?

Vi har tittat på några år inom närtid som det sattes ut betydligt mer smolt än tidigare år under 2000-talet. Åren var 2011, 2012 och 2013. Se bif. diagram. Vi vet också att det tar ca 2 år för en 2-årig laxsmolt att uppnå minimåttet 60 cm. Vi vet också med säkerhet att fisket under åren 2013, 2014 och 2015 var mycket bra år för lax- och öringfisket i Vänern! T.ex. så gav utsättningarna från 2011 resultat redan 2013 och 2012 års utsättningar gav resultat 2014 men såklart finns även effekter från 2011 i 2014 års fisken osv… (All fisk dras ju inte upp direkt.)

Om vi då tittar på ett genomsnitt av utsättningarna under 2011, 2012 och 2013 så hamnar vi på drygt 86 000 smolt/år.

Därför har vi kommit fram till att 90 000 smolt/år borde vara en rimlig mininivå för att uppnå ett bra laxfiske!

Förutsättningen är naturligtvis att smolten är friska och sätts direkt i sjön på de gamla beprövade utsättningsplatserna som även användes under de nämnda lyckade åren (2011-2013) och att kontinuitet uppnås i utsättningarna under flera år framåt.

Diagram och källa: Sportfishing News, Björn B.