21/2 Föredrag i Forshaga av Björn Blomqvist kring Gullspångslaxens hotade nuläge.

”Forntid, framtid och nuets ansvar” var ledord i ett mycket intressant och gediget bildföredrag som frilandsjournalist Björn Blomqvist visade i samband med sportfiskeakademins branschdag i Forshaga.

Björn B. presenterade en intressant men inte helt överraskande mycket allvarlig bild hur läget är för Gullspångslaxen i Vänern. Historiska fångstdata och andra fakta varvades med aktuella frågeställningar kring dåtid, nuläge och framtid.

Frågor som; ”Ska ekonomiska syften hos företag och organisationer få styra kring Gullspångslaxens framtid”? ”Hur kan en 1-årig laxsmolt som bara är en liten fisk på ca 35 gr vara bättre rustad att överleva än en traditionell laxsmolt på drygt 100 gr” som är 3 ggr större?

För att få mer info kring 1-årig smolt kontra 2-årig så åkte Björn år 2013, på eget bevåg 110 mil (enkel väg!) norrut till en kompensationsodling i Skellefteå och fick där unika bilder på odlingen som sköttes av en enda person! Björn hade även frågor kring det populära flugfisket i Forshagaforsen. Den intresserade publiken fick alla möjligheter att ställa frågor under hela föredraget.

Utöver allvarliga frågor kring Gullspångslaxens framtid så visade även Björn bilder på Världsrekordlaxen från Vättern på 20,4 kg som fångades 1997 och en del andra bilder från hans tidigare år som fiskeguide.

För projekt ”Lax i Vänern” var föredraget värdefullt. Ett stort Tack går till både Björn B. samt till arrangören Sportfiskeakademin för att vi fick komma dit.

Björn Blomqvist

2-årig vs 1-årig smolt…?

Den 1-åriga smolten dominerar numera kompensationsutsättningarna från Fortum.

1-åriga smolt från Skellefteåodlingen. Av handen får man en ”fingervisning” av storleken på smolten.