Gullspångslax

Kungen bland insjölaxarna!

Världens största insjölax!

Gullspångslaxen är världens största sötvattenlevande lax. Varje år fångas exemplar över 10 kg och sportfiskerekordet i Vänern ligger 13,92 kg och innehas av fiskeguiden Petter Larsson.

Denna art är således helt unik och i dagsläget så är arten starkt hotad p.g.a. vattenkraftutbyggnad i Gullspångsälven. Gullspångslaxen är tillsammans med Gullspångsöringen Vänerns viktigaste laxfiskar ur sportfiskesynpunkt p.g.a. att båda arterna är storväxta.

Den vilda Gullspångslaxen (som har oklippt fettfena) är fredad och får inte tas upp och avlivas av vare sig sportfiskare eller yrkesfiskare. Minimimåttet är 60 cm för Gullspångslaxen och för övriga tre laxarter i Vänern.

Gullspångsöring

En extremt storvuxen öring!

Gullspångsöring – alltid med i rekordlistorna!

En rejält storvuxen öring som alltid finns med bland landets största spöfångade öringar! Sportfiskerekordet i Vänern ligger på 14,32 kg från 2002. Fångstmän var Andreas Bäckstrand och Fredrik Nilsson som fick jätteöringen på trollingfiske vid Stavas Knall som ligger strax väster om Lurö Skärgård.

Stora Gullspångsöringar fångas varje år i Vänern i vikter kring 8-10 kg. Öringen uppehåller sig gärna lite mer ”landnära” än laxen samt är mer ”stationär”. Ofta hittas den bland skärgårdens yttre grundtoppar där den kalasar på siklöja och nors.

Minimimåttet är 60 cm från nosspets till stjärfenans yttersta fenstrålar och vild fisk (oklippt fettfena) är totalt fredad precis som övriga laxfiskarna i Vänern.

Klarälvslax

Klarälvslaxen - lite mindre och slankare än sin släkting!

Den något mindre laxarten i Vänern som oftast nöjer sig med vikter upp till 3-5 kg. Som namnet antyder så är Klarälven dess hemvist. Numera finns tecken på att Klarälvslaxen och Gullspångslaxen bildat hybrider.

Klarälvslaxen är ofta något ”slankare” i kroppsformen än Gullspångslaxen. Foto: Jan Hagman

Klarälvsöring

En mindre öringart om man jämför med "släktingen"!

En vacker öring som sällan blir över 2 kg. Klarälvsöringen är pga sin storlek inte lika intressant ur sportfiskeperspektiv vad gäller fisket ute i Vänern och för att arten sällan når det lagstadgade minimimåttet på 60 cm som gäller för Vänern.

Denna art är kanske mer intressant som en art för älvfisket!?

Foto: Jan Hagman