Nuläge – vad behöver förbättras?

Varumärket "Laxtrolling Vänern" tappar värde i takt med att antalet utplanterade laxar minskar...
Lax- och öringfisket i Vänern riskerar att haverera om vi inte hittar ett långsiktigt sätt att öka de årliga utsättningar av kvalitetssäkrad laxsmolt i Vänern.

Projektets mål

Målet är minst 90 000 2-åriga smolt per år som sätts ut direkt i Vänern. Varför just 90 000 smolt/år undrar du kanske? Förklaring HÄR >>> För att uppnå målsättningen – 90.000 utsatta 2-åriga lax – och öringsmolt, av hög kvalité, i Vänern – saknas alltså ca. 30.000 smolt, vilket motsvarar ca. 700 tkr. Ser […]

Intressenter

Intressegrupper för ett bra laxfiske i Vänern Kommunerna runt sjön är givna vinnare! Liksom fiskeguider, hotell, campingar, hyrstugor, bensinmackar, sportfiskebutiker, båttillverkare och marinor, näringslivet samt övriga inom handel & turism och såklart alla trollingklubbar med medlemmar som har trollingfiske som passion och fritidshobby! Dessutom arrangerar de flesta klubbarna årliga tävlingar som drar besökare till Vänern. […]

Laxfond Vänern

En stiftelse med uppdraget att säkerställa ett bra lax- och öringfiske i Vänern! Stiftelsen Laxfond för Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län samt de 13 kommunerna vid Vänern. Den övergripande målsättningen är att varaktigt förbättra underlaget för lax- och öringfisket i Vänern. Här är några exempel på delmål med […]

Varför just 90 000 2-åriga smolt per år direkt i sjön?

För det första kan vi konstatera att dagens nivåer kring 55 000 – 60 000 smolt inte räcker. Vilken nivå är då rimlig som en ”mininivå” för att upprätthålla ett bra lax- och öringfiske i Vänern? Vi har tittat på några år inom närtid som det sattes ut betydligt mer smolt än tidigare år under […]