Projektets mål

Målet är minst 90 000 2-åriga smolt per år som sätts ut direkt i Vänern.

Varför just 90 000 smolt/år undrar du kanske? Förklaring HÄR >>>

För att uppnå målsättningen – 90.000 utsatta 2-åriga lax – och öringsmolt, av hög kvalité, i Vänern – saknas alltså ca. 30.000 smolt, vilket motsvarar ca. 700 tkr.

Ser man denna summa utifrån antalet fisketillfällen i Vänern, eller per fångad fisk, eller per kommun runt Vänern, så är det inga oöverstigliga insatser som behövs från berörda parter. Vi tror alltså at det är fullt möjligt att uppnå målet!

Det som krävs, är ett de som på olika sätt kan tillgodogöra sig fördelarna med Vänern som laxfiskevatten i världsklass även bidrar ekonomiskt på olika sätt!

Laxfonden är ägare till projektet ”Lax i Vänern” och som ingår i ”Fiskeområde Vänern”. Projektet sträcker sig över två år och mjukstartade i november 2017. Projekt Lax i Vänern har som mål att hitta ett system för olika typer av frivilligavgifter som finansierar de resterande 30 000 smolten för att nå 90 000 smolt per år.

Utöver projektets huvudmål med att hitta finansiering för ökade smoltutsättningar så kommer projektet också att belysa och samla kunskaper om:

  • Optimala utsättningsmetoder
  • Biologiska begränsningar
  • Förhållandet mellan utsättningar och fångst av fisk