Gullspångslax

Kungen bland insjölaxarna!

Världens största insjölax!

Gullspångslaxen är världens största sötvattenlevande lax. Varje år fångas exemplar över 10 kg och sportfiskerekordet i Vänern ligger 13,92 kg och innehas av fiskeguiden Petter Larsson.

Denna art är således helt unik och i dagsläget så är arten starkt hotad p.g.a. vattenkraftutbyggnad i Gullspångsälven. Gullspångslaxen är tillsammans med Gullspångsöringen Vänerns viktigaste laxfiskar ur sportfiskesynpunkt p.g.a. att båda arterna är storväxta.

Den vilda Gullspångslaxen (som har oklippt fettfena) är fredad och får inte tas upp och avlivas av vare sig sportfiskare eller yrkesfiskare. Minimimåttet är 60 cm för Gullspångslaxen och för övriga tre laxarter i Vänern.