Klarälvsöring

En mindre öringart om man jämför med "släktingen"!

En vacker öring som sällan blir över 2 kg. Klarälvsöringen är pga sin storlek inte lika intressant ur sportfiskeperspektiv vad gäller fisket ute i Vänern och för att arten sällan når det lagstadgade minimimåttet på 60 cm som gäller för Vänern.

Denna art är kanske mer intressant som en art för älvfisket!?

Foto: Jan Hagman